O nás

Image

ŠD STAVBY

Dovoľte predstaviť Vám spoločnosť ŠD STAVBY, ktorá pôsobí na stavebnom trhu už viac ako 12 rokov. Primárne sa zameriavame na kompletnú revitalizáciu bytových domov a aj na ďalšiu stavebnú činnosť ako je revitalizácia rodinných domov.

Projekty realizujeme od energetického auditu, vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia financovania, samotného zateplenia obvodového plášťa, až po záručný a pozáručný servis.

Samozrejmosťou a našou výhodou je rýchla a kvalitná realizácia diela. Tento zámer dosahujeme využívaním najmodernejších technológií, postupov a certifikovaných zatepľovacích systémov od spoločností HELIOS alebo BASF, systémov na generálne opravy balkónov, kvalitných stavebných materiálov a chémie.

Disponujeme vlastným fasádnym štúdiom, kde miešame farby a omietkové zmesi firiem HELIOS SPEKTRA a BASF. Našim hlavným cieľom je kvalita, spoľahlivosť a spokojnosť klientov.

Image

kto sme?

Podnikať v stavebníctve sme začali v roku 2005. Zamerali sme sa na realizácie v oblasti obnovy a revitalizácie bytových domov. V roku 2009 sme spoločnosť na základe zvyšujúcich sa objemov prác a postupu na stavebnom trhu transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným a v tejto forme ju prevádzkujeme aj dnes.

Svoju odbornosť, kvalitu a profesionálny kredit neustále posúvame vpred inovovaním, zavádzaním nových postupov, technológií a využívaním moderných materiálov. Našim hlavným cieľom je kvalitná práca v najkratšom čase, spoľahlivosť a dôvera našich spokojných klientov.

V prípade, že nám Váš projekt zveríte, veríme, že Vašu dôveru nesklameme a už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami .

Image

kvalita a garancie

Kvalitu prác garantuje tím profesionálov s dlhodobou praxou v obore a množstvo úspešných realizácií za viac ako 10 rokov nášho pôsobenia na stavebnom trhu.

Naša spoločnosť a kmeňoví zamestnanci absolvujú pravidelné školenia.Tu preberáme a zavádzame do praxe aktuálne najmodernejšie technológie a postupy realizácie revitalizácie budov.

Na každú technológiu alebo postup vlastníme certifikát zaručujúci správnu aplikáciu a prevedenie stavebného postupu, či správne použitie využívanej stavebnej technológie alebo materiálu.

Image

ako pracujeme

Našu spoločnosť tvorí manažérsky a odborný stavebný tím, ktorý zabezpečuje technické, technologické a prevádzkové zabezpečenie projektov od kontaktu s klientom, projektové a posudkové riešenia, zabezpečenie finančného krytia, komunikácie s investorom, servis a podobne.

Hlavný výrobný a realizačný tím tvoria naši kmeňoví zamestnanci rôznych stavebných profesií s minimálne 10 ročnou praxou v stavebnom obore.

Image

vybavenie

Disponujeme kompletným vybavením, náradím, stavebnou a inou technikou a všetkým potrebným pre realizáciu projektov v oblasti komplexnej revitalizácie akýchkoľvek stavieb.

Pri náročných projektoch alebo pre vysoko kvalifikovanú prácu využívame naše partnerské spoločnosti a dodávateľov, pri ktorých garantujeme kvalitné prevedenie požadovaných prác a diela, ktoré realizujú pre našu spoločnosť.

náš tím

ŽIADNY PROJEKT NIE JE PRE NÁS DOSŤ VEĽKÝ

Search