Vitajte na oficiálnej stránke stavebnej spoločnosti ŠD STAVBY

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ STRATY

Obvodový plášť domov je najväčšia plocha a z pohľadu tepelných strát mu treba venovať veľkú pozornosť. Na zateplenie fasád využívame kontaktný tepelnoizolačný systém HELIOS SPEKTRA a BASF MultiTherm®. Tieto zatepľovacie systémy majú technické osvedčenie ETA a spĺňajú všetky podmienky stanovené normami EU. Pred každou realizáciou je nutné podklad kompletne posúdiť zo statického hľadiska stavebnej a tepelnej techniky. Kvalitu prác garantujú aj pravidelné školenia našich pracovníkov a využívanie aktuálne najmodernejších technológií a postupov realizácie revitalizácie budov.

Search